МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ СУРГАЛТ

Мэргэжлийн боловсрол эзэмшүүлэх сургалтын агуулга нь суралцагчид ажил, мэргэжлийн үндэсний ангиллаар тодорхойлсон мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд шаардагдах мэдлэг, чадвар, дадал эзэмшүүлж, төлөвшүүлэхэд чиглэнэ.

Индекс

Мэргэжил

Сургалтын хэлбэрСургалтын хугацааСургалтын агуулгын багтаамж
1IF5120-11ТогоочӨдөр1 жил14-20 ч.н
2.5 жил3200-3600 цаг
2SO5141-11ҮсчинӨдөр1 жил14-20 ч.н
2.5 жил3200-3600 цаг
3IE7533-28Оёмол бүтээгдэхүүний оёдолчинӨдөр1 жил14-20 ч.н
2.5 жил3200-3600 цаг
4IO7421-16Цахим тоног төхөөрөмжийн үйлчилгээний ажилтанӨдөр1 жил14-20 ч.н
2.5 жил3200-3600 цаг
5CF7112-19Барилгын өрөг угсрагчӨдөр1 жил14-20 ч.н
2.5 жил3200-3600 цаг
6CF7123-20Барилгын засал-чимэглэлчинӨдөр1 жил14-20 ч.н
2.5 жил3200-3600 цаг
7CF7411-12Барилгын цахилгаанчин

Өдөр

1 жил14-20 ч.н
2.5 жил3200-3600 цаг
8IM7233-18Үйлдвэрийн машин, тоног төхөөрөмжийн механик

Өдөр

1 жил14-20 ч.н
2.5 жил3200-3600 цаг
9CF7126-26Халаалт, агааржуулалт, хөргөлтийн тоног төхөөрөмжийн засварчинӨдөр1 жил14-20 ч.н
10CF7126-36Барилгын сантехникчӨдөр1 жил14-20 ч.н
11CF7114-20Бетон арматурчинӨдөр2.5 жил3200-3600 цаг

Toggle Content goes here