Мансууруулах эм сэтгэцэд нөлөөт бодистой холбоотой гэмт хэрэг, зөрчилд өсвөр насны хүүхэд залуучуудыг холбогдохоос урьдчилан сэргийлэх, иргэд олон нийтийн мэдлэг, ойлголт, эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх зорилгоор Улсын хэмжээнд “АНЗААР” арга хэмжээг өрнүүлж байгаатай холбогдуулан Дархан-Уул аймаг дахь Политехник коллежийн багш, ажилтнуудад 2023 оны 03-р сарын 27-ны өдөр сургалт явагдлаа.