Дархан-Уул аймгийн Эрүүл мэндийн 2-р төвийн Өндөр эрсдэл, жирэмсний зөвлөгөө өгөх кабенитын эх баригч Г.Хулан  2023 оны 03-р сарын 20-ны өдөр Дархан-Уул аймаг дахь Политехник коллежийн эмэгтэй суралцагчдад ”Охидын бэлгийн ариун цэвэр, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд” сэдэвт сургалт явууллаа. Сургалтад 94 суралцагч хамрагдлаа.