БМИҮЗ-ийн хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн тухай сургалт Дархан-Уул аймаг дахь Политехник коллеж “Оёмол бүтээгдэхүүний оёдолчин”/IE7533-28/ Мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрийг магадлан итгэмжлэх үйл ажиллагааны хүрээнд 2023.03.16-ны өдрийн 14.00-16.00 цагийн хооронд БМИҮЗ-ийн шинжээч Б.Оюунцэцэгийн удирдан явуулсан сургалтад ажлын хэсгийн гишүүд цахимаар оролцлоо. Мөн Орхон аймаг дахь МСҮТ, Төмөр замын ПК-иуд сургалтад цахимаар хамрагдлаа.