“ХҮҮХЭД ХАМГААЛАЛ, 21-Р ЗУУНЫ БАГШ НАРЫН ХАРИЛЦАА, ХАНДЛАГА” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

2023 ОНЫ 01-Р САРЫН 17 НЫ ӨДӨР Дархан-Уул аймаг дахь Политехник коллежийн нийт 73 багш ажилтнууд “21-р зууны багшийн харилцаа, хандлага”, “ Хүүхдийн эрх хамгаалал”,                        “ Эрсдэлийн үнэлгээ хийх, эрсдэлтэй хүүхэдтэй ажиллах арга туршлага” сэдэвт сургалтад хамрагдав. Сургалт мэдээллийг Дархан-Уул аймгийн Гэр бүл, Хүүхэд, Залуучуудын хөгжлийн газрын Хүүхдийн эрхийн улсын байцаагч А.Мягмаржаргал өглөө.