Дархан-Уул аймаг дахь Политехник коллежийн ЧАНАРЫН БАГ-ийн хурал боллоо.

Чанарын менежментийн тогтолцооны ISO9001:2016 стандартыг нэвтрүүлэх, удирдлага, захиргаа, сургалт, дадлага, эрдэм шинжилгээ судалгааны чанарыг тасралтгүй сайжруулах, байгууллагын соёлыг бий болгон сургуулийн нэр хүнд, үнэлэмжийг тогтмол нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд захирлын 2022 оны А/09 тушаалаар Чанарын баг байгуулагдсан.

Чанарын багийн 2023 оны анхны хуралдааныг хийж хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, төлөвлөлтийн талаар хэлэлцлээ.