Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Дархан-Уул аймаг дахь Политехник коллежийн багш, ажилтан, суралцагчид сургуулийн орчмын авто зам, явган хүний замын цас цэвэрлэлээ.