Магадлан итгэмжлэгдсэн Герман Монголын Мэргэжлийн Сургалт Үйлдвэрлэлийн төвийн гүйцэтгэх захирал Ч.Анхаа болон удирдлага, багш, ажилтнууд Дархан-Уул аймаг дахь Политехник коллежийн үйл ажиллагаатай танилцан туршлага судаллаа.