СУРГУУЛИЙН ОЛИМПИАД-2022 ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

2022-2023 оны хичээлийн жилд Ерөнхий эрдмийн тэнхимээс зохион байгуулж буй  “ЭЕРЭГ ХАНДЛАГА – БҮТЭЭЛЧ СЭТГЭЛГЭЭ” 14 хоногийн аяны хүрээнд “СУРГУУЛИЙН ОЛИМПИАД-2022” уралдааныг 1,2-р курсийн суралцагчдын дунд 2022 оны 11-р сарын 7,8-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгууллаа. Байгалийн ухааны болон нийгмийн ухааны чиглэлээр 8 хичээлийн олимпиадад давхардсан тоогоор нийт 180 суралцагч хамрагдаж, сургуулийн аварга, дэд аварга суралцагчдыг тодрууллаа. Үүнд:

Олимпиадын нэрОролцсон суралцагчдын тооШалгарч байр эзэлсэн суралцагчид
1Математик221.   ҮМ- 2А ангийн суралцагч М.Энхтулга             Математикийн аварга

2.   Тогооч-1А ангийн суралцагч С.Болормаа           Математикийн дэд аварга

3.   Үсчин- 1А ангийн суралцагч Ж.Отгонжаргал      Математикийн тусгай байр

2Хими171.   Оёдол- 2А ангийн суралцагч Х.Бямбажав          Химийн аварга

2.   ҮМ- 2А ангийн суралцагч М.Энхтулга

Химийн дэд аварга

3Физик61.   Тогооч- 2А ангийн суралцагч Б.Анхтуяа                    Физикийн аварга

2.   Оёдол- 2А ангийн суралцагч Б.Ариун-эрдэнэ            Физикийн дэд аварга

4Мэдээлэл зүй141.   ЦТТҮА- 2А ангийн суралцагч Э.Далан- Эрдэнэ   Мэдээлэл зүйн аварга

2.   БЦ- 1А ангийн суралцагч А.Лхагвадорж             Мэдээлэл зүйн дэд аварга

5Монгол хэл291.   Тогооч – 2А ангийн суралцагч Б.Анхтуяа                 Монгол хэлний аварга

2.   Үсчин – 1А ангийн суралцагч Э.Номин                   Монгл хэлний дэд аварга

6Англи хэл401.   Тогооч – 1А ангийн суралцагч Г.Эрмүүн                 Англи хэлний аварга

2.   Тогооч – 1А ангийн суралцагч М.Батбилгүүн          Англи хэлний дэд аварга

7Нийгмийн ухаан291.   ЦТТҮА – 2А ангийн суралцагч M.Чандман-Эрдэнэ Нийгмийн ухааны аварга

2.   Үсчин – 2А ангийн суралцагч Б.Лимбэ                         Нийгмийн ухааны дэд аварга

8Биологи231.   БЗЧ- 1А ангийн суралцагч Ч.Зулаа

1-р курсийн Биологийн аварга

2.   ОБО-2А ангийн суралцагч Б.Сүндэр

2-р курсийн Биологийн аварга

180