Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгчид сургуулийн үйл ажиллагаатай танилцлаа.

Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгчид 2022 оны 11-р сарын 09-ний өдөр Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны харьяа Дархан-Уул аймаг дахь Политехник коллежийн сургалтын үйл ажиллагаа, хичээлийн байр, дадлагын байр, дотуур байрны орчин нөхцөлтэй танилцлаа.