МАНАЙ СУРГУУЛИЙН ОЮУТАН, СУРАЛЦАГЧИД ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ДАДЛАГААР УЛААНБААТАР-ДАРХАН ЧИГЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖИЛД ОРОЛЦЛОО.

Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр баригдаж байгаа Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн 204 км авто замын 4-р багц болох хар хошуунаас цайдмын хөндий хүртэл 45 км авто замын ажлыг “Арж роуд” ХХК гүйцэтгэсэн. Тус компанид манай сургуулийн  суралцагчид үйлдвэрлэлийн дадлагыг хийж бүтээн байгуулалтын ажилд гар бие оролцон ашиглалтад хүлээлгэн өглөө.

Бүтээн байгуулалтын ажилд оролцсон Автомашины засварчин-2а,3а Гагнуур-2а, Тогооч-2а ангийн суралцагчид болон дадлага удирдсан багш нартаа талархал илэрхийлье.