Өсвөр үе залуучуудад мэргэжил сонголтын зөвлөгөө өглөө

Good neighbors Mongolia ОУ-ын байгууллагын ДУА дахь салбар, ДУА-ийн Насан туршийн боловсролын төв, Happy sequal хүүхдийн эрхийн клуб хамтран ДУА-ын ерөнхий боловсролын ахлах ангийн сурагчдад “МЭРГЭЖИЛ СОНГОЛТЫН ХӨТӨЛБӨР”-ийн сургалт, хэлэлцүүлэг мэдээлэл зөвлөгөөг амжилттай зохион байгууллаа.

Тус сургалт нь ДУА-ын ерөнхий боловсролын  нийт 11 сургууль дээр зохион байгуулагдөх бөгөөд энэ удаагийн сургалтыг 2022 оны 11-р сарын 03 ны өдөр Од цогцолбор сургуулийн 130 гаруй сурагчдад  явууллаа.

Дархан-Уул аймаг Политехник коллеж нь  энэхүү  үйл ажиллагааг дэмжин  элсэлт авч буй мэргэжлүүд, сургалтын орчин, сургуулийн давуу тал онцлог, хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрүүдээ танилцуулан хамтран ажиллаа.