БИД АЖЛЫН БАЙРАН ДЭЭРЭЭ СУРАЛЦСААР …….

2022 оны 11-р сарын 01-ний өдөр техникийн боловсролын тэнхимийн багш нар “Бичиг баримт боловсруулалт, бүрдүүлэлт” сэдвийн дор туршлагаа солилцон ажиллаа. Энэ ажлын хүрээнд нийгмийн ухааны багш С.Эрдэнэсайхан өөрийн бичиг баримт боловсруулалт, сургалтын орчин бүрдүүлэн ажилласан туршлагаасаа хуваалцан хамтран ажиллаа.