Дархан-Уул аймгийн цагдаагийн газрын хүүхдийн байцаагч дэслэгч н.Энххүслэн ГХХЖЗУС-ын тухай сургалтыг манай суралцагчдад 2022 оны 10-р сарын 13-ны өдөр зохион байгууллаа. Сургалтад эрүүгийн хэргийн байцаагч ахмад Н .Буянтогтох, 5-р багийн мөрдөн байцаагч Н. Ням-Очир, эрүүгийн хэргийн ахлах төлөөлөгч хошууч Н. Сэр-Од нар оролцож мэдээлэл өгч ажиллаа.