ЦЕГ-ын хар тамхитай тэмцэх газрын хэлтсийн дарга Б.Буянтөр, ДУА-ийн Цагдаагийн газрын албан хаагчид “Хар тамхины хор нөлөө” сэдэвт урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгууллаа. Сургалтад дотуур байрны 50 гаруй суралцагчид хамрагдлаа.