МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН САНААЧИЛСАН “ТЭРБУМ МОД” ҮНДЭСНИЙ ХӨДӨЛГӨӨН, “НОГООН ДАРХАН-2032” ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БУЙ СУРГАЛТАД ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ИДМСК-ЫН ОЮУТНУУД ОРОЛЦОЖ БАЙНА.

2022 оны 09-р сарын 22-ны өдөр Дархан-Уул аймаг дахь Политехник коллежийн оюутнууд Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилсан “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөн, “Ногоон Дархан-2032” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангахад чиглэсэн оюутан залуусд шилмүүст модны тарьц суулгацын бойжуулах технологийг танилцуулах, тарьц суулгац бойжуулах хөдөлмөр зарцуулалт, үнэ цэнийг мэдрүүлэх, мод тарьж ургуулах, байгаль дэлхийгээ хайрлан хамгаалах сэтгэлгээг төлөвшүүлэх сургалтад хамрагдаж байна.