МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН САЛБАРЫН БАГШ, УДИРДАХ АЖИЛТНЫ “ЧАНАРТАЙ СУРГАЛТ-БҮТЭЭЛЧ ТҮНШЛЭЛ” ЗӨВЛӨГӨӨН БОЛЖ ӨНДӨРЛӨЛӨӨ

Монгол улсын хэмжээнд мэргэжлийн боловсрол, сургалтын салбарын багш, удирдах ажилтны зөвлөгөөн 2022 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдөр танхим, цахимаар явагдлаа. Зөвлөгөөн бүсчилсэн байдлаар зохион байгуулагдсан бөгөөд

 • Улаанбаатар хот
 • Баруун бүс- Ховд аймагт
 • Хангайн бүс-Өвөрхангай аймагт
 • Төвийн бүс- Дархан-Уул аймагт
 • Зүүн болон говийн бүс-Дорнод аймагт зохион байгуулагдлаа.

Энэхүү зөвлөгөөний Төвийн бүсийн уулзалт Дархан-Уул аймаг дахь ПК, Дархан-Өргөө ПК, УУЭХПК болон Сэлэнгэ, Орхон, Төв аймгийн нийт 9 сургуулийн 90 орчим багш, удирдах ажилтан оролцсон.
Зөвлөгөөнөөр:

 • Мэргэжлийн боловсрол сургалтын салбарын хөгжлийн чиг хандлага
 • Шинэ сэргэлтийн бодлого-ажлын байр-мэргэжилтэй ажилтан
 • Мэргэжлийн боловсрол сургалтын тогтолцоог хөгжүүлэхэд хувийн хэвшлийн оролцоо
 • Хөдөлмөрийн зах зээлийн өнөөгийн байдал
 • Гүйцэтгэлд суурилсан санхүүжилт
 • Багшийн мэргэжлийн тасралтгүй хөгжил
 • Түншлэл ба ажлын байран дээрх сургалт гэсэн сэдвүүдээр илтгэлийг хэлэлцүүллээ.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *