Чанарын менежментийн тогтолцоо MNS ISO 9001:2016 стандартын сургалт

Дархан-Уул аймаг дахь Политехник коллежийн багш ажилтнуудад 2022 оны 5-р сарын 26-ны өдөр Сургалтын менежер Б.Болдбаатар “Чанарын менежментийн тогтолцоо MNS ISO 9001:2016” стандартын тухай болон Арга зүйч багш Ц.Ундармаа Хэнтий аймаг дахь Политехник коллежийн “Чанарын удирдлагын тогтолцоо нэвтрүүлсэн туршлага”-ын талаар сургалт, хэлэлцүүлэг хийлээ.