ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ ПОЛИТЕХНИК КОЛЛЕЖИЙН СУРАЛЦАГЧДЫН ДУНД “ГЭМТ ХЭРГЭЭС ХАМТДАА СЭРГИЙЛЬЕ” АЯНЫ ХҮРЭЭНД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

2022 оны 05-р сарын 04-ний өдөр “ГЭМТ ХЭРГЭЭС ХАМТДАА СЭРГИЙЛЬЕ” аяны хүрээнд “Гэмт хэрэг ба хүний эрх” сэдэвт сургалтыг 1,2-р курсийн 64 эрэгтэй суралцагчдыг хамруулан зохион байгууллаа.