ЭНЭ ӨДӨР ДЭЛХИЙ ДАЯАРАА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСЛЫН УЛМААС АМЬ ҮРЭГДСЭН ХҮМҮҮСИЙН ДУРСГАЛЫГ ХҮНДЭТГЭДЭГ

#Улсын хэмжээнд сүүлийн 3 жилд үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогын 945 тохиолдол бүртгэгдсэн

#ХАБЭАСарынАян

Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагаас жил бүрийн дөрөвдүгээр сарын 28-ны өдрийг “ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСЛЫН УЛМААС АМЬ ҮРЭГДСЭН АЖИЛЧДЫН ДУРСГАЛЫГ ХҮНДЭТГЭХ ӨДӨР” болгон зарлаж, дэлхий даяар тэмдэглэн өнгөрүүлдэг уламжлалтай.

Иймд Дархан-Уул аймгийн ХАБЭА салбар зөвлөл хүндэтгэлийн үйл ажиллагааг нээж үг хэллээ.

Дархан-Уул аймаг дахь Политехник коллеж нь Үйлдвэрлэлийн ослын улмаас амь үрэгдсэн олон мянган хүний гэгээн дурсгалыг хүндэтгэн 108 ш зул өргөн  хүндэтгэл үзүүллээ.