Илүүдэл жингүй-Эртэч Монгол аяны хүрээнд Дархан-Уул аймагт зохион байгуулсан “ЦАХИМ ГИМНАСТИК” ийн арга хэмжээнд нийт 23 байгууллагын 59 материал ирүүлснээс Ажлын байр дасгалаар : Дархан-Уул аймаг дахь Политехник коллеж 2р шатанд шалгарлаа.