“ГАЛЫН АЮУЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ” СУРГАЛТ ДАДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

2022-04-19-ны өдөр Дархан-Уул аймгийн Онцгой байдлын газрын сургалтын мэргэжилтэн О.Сарантай хамтран нийт багш ажилтнуудад “Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх” тухай сургалт дадлагыг зохион байгуулан ажиллаа.

Сургалтаар болзошгүй үед галын аюул ослоос хэрхэн урьдчилан сэргийлэх болон гал унтраагуурыг хэрхэн ашиглах талаар мэдлэгийг олж авлаа.