2022 оныг иргэдийг идэвхтэй дасгал хөдөлгөөнд уриалах хүрээнд ажиллаж байна. Энэ хүрээнд 03 дугаар сарын 09-нөөс 6 дугаар сарын 1 хүртэл орон даяар “Илүүдэл жингүй-Эртэч Монгол” аяныг эхлүүлж үүнд Дархан уул аймаг дахь Политехник коллежийн багш ажилтнууд, суралцагчид нэгдэж байна.