“ДЭЭД БОЛОВСРОЛ- ЭРИН ҮЕ” (ISSN 2789-8946) сэтгүүлд тойм өгүүлэл, номын мэдээлэл, бүтээлийн шүүмж, эрдэм шинжилгээний өгүүлэл нийтлүүлэхэд тавигдах шаардлага