ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ ПОЛИТЕХНИК КОЛЛЛЕЖИЙН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРЛЫН УДИРДАМЖ

Цахим сургалтын өнөөгийн байдал, боловсронгуй болгох шийдэл, шилдэг арга зүйн талаар хэлэлцэн, харилцан туршлага солилцох, судалгааны ажлыг эмхэтгэн түгээн дэлгэрүүлэхэд оршино.
Эрдэм шинжилгээний хурал хоёр үе шаттай явагдах бөгөөд илтгэлийг
I үе шат: 2022 оны 02-р сарын 01-нөөс 3-р сарын 01-нийг хүртэл Дархан-Уул аймгийн Политехник коллежийн darkhan.pcollege@gmail.com цахим хаягаар хүлээн авч, тэнхим тус бүр эхний шатны шалгаруулалт явагдаж 5, 5 багшийг шалгаруулна.
II үе шат: Шалгарсан шилдэг багшийн 10, суралцагчийн 5 илтгэлийг хоёрдугаар шатанд оруулах бөгөөд 3-р сарын 04-ны өдрийн 11цагаас 201 тоот хурлын танхимд явагдана.