БАГШ НАР АЖЛЫН БАЙРАН ДЭЭРХ СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА.

2022 оны 1 дүгээр сарын 11-ны өдөр нийт багш, ажилтнуудад “СУРАХ ОРЧИНД СУРАЛЦАГЧИДТАЙ ХЭРХЭН ХАРЬЦАХ ВЭ?” эерэг, зөв хандлагын талаарх сургалтыг Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын сэтгэл зүйч О.Бүжин зохион байгууллаа.