Дадлагын газруудын үйл ажиллагаатай танилцлаа.

Дорнод аймаг дахь Политехник коллежийн үйлдвэрлэлийн механикч мэргэжлийн зөвлөлийн гишүүд, цахилгааны мэргэжлийн багш нар манай сургуулийн сургалтын орчин, дадлагын газруудтай танилцаж туршлага судаллаа.