Манай суралцагчид Жендэрийн талаарх сургалтанд хамрагдаж байна.

Дархан-уул аймаг дахь политехник коллежийн суралцагчид жендэрийн талаарх ойлголтыг театраар дамжуулан мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын суралцагчдад олгох нь төслийн хүрээнд зохион байгуулагдаж байгаа сургалтанд хамрагдаж байна. Сургалт 2021 оны 11-р сарын 24, 25-ны өдрүүдэд Дархан-Уул аймаг дахь Политехник коллеж, Уул уурхай, эрчим хүчний Политехник коллеж дээр зохион байгуулагдана.