2021-04-14-ны өдрийн 10.00-11.00 цагийн хооронд Үйлдвэрлэлийн дадлага явуулахтай холбогдуулан Өрөг-Угсрагч, Зам барилгын машин механизмын оператор, ҮМ, Гагнуурчин 1жилийн ангийн суралцагч болон Дадлага удирдсан мэргэжлийн багш Х.Мандах, Г.Гантулга, Ө.Ганболд багш нарт дараах зааварчилгааг цахимаар өгч ажиллалаа.
1.Ковид-19 нөхцөл байдалтай уялдуулан цахимаар ур чадвар олгох хэлбэрээр явуулах.
2.Халдвар хамгаалалтын дэглэм чанд баримтлах
3. Нийт суралцагч нар дадлага удирдсан багш болон анги удирдсан багш нартай тогтмол холбоотой байхыг анхаарууллаа. Зааварчилгаа өгсөн. ХАБЭА ахлах Ч.Цэрэндолгор, Мэргэжлийн тэнхимийн арга зүйч Р.Тунгалаг-тамир123