“ХАБЭА-2021” САРЫН АЯНЫ ХҮРЭЭНД ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ДҮРЭМ ЖУРМЫГ СУРТЧИЛАН ТАНИУЛАХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД
“Хамгаас түрүүнд ХАБЭА-2021” сарын аяны хүрээнд цаг үеийн нөхцөл байдалтай холбогдуулан КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР /КОВИД-19/-ЫН ЦАР ТАХЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ТЭМЦЭХ, НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСАГТ ҮЗҮҮЛЭХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ ТУХАЙ хуулийг нийт, багш ажилтнуудад таниулах зорилгоор суртчилан танилцуулж байна.
7.1.9, 7.1.11, 12, 12.1-12.1.4, 12.2, 12.2.1-12.2.10 заалтыг тус тус танилцуулж бна.