ЧАНАРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООНЫ ҮНДСЭН ШААРДЛАГА МNS ISO 9001:2016 СУРГАЛТ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Дархан-Уул аймаг дахь Политехник коллеж, Стандарт хэмжил зүйн газрын стандартын мэдээлэл лавлагаа, сургалтын үндэсний төвтэй хамтран ажиллах гэрээний үндсэн дээр эхний шатны сургалтаа 2021-04-05-ны 10.00-16.00 цагийн хооронд онлейн хэлбэрээр авлаа.

Сургалтыг Стандартын, мэдээлэл лавлагаа, сургалтын үндэсний төвийн ахлах мэргэжилтэн Ц.Эрдэнэбаяр удирдан явуулж, стандартыг нэвтрүүлэх арга зүйн зөвлөгөө мэдээлэл өгч хамтран ажиллаа. Тус сургалтанд 35 багш, ажилтнууд хамрагдсан.