Суралцагч нарт тус мэдээллийг өгч ковид-19 халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхийг анхааруулна уу !!