ХНХЯ, МБСҮМАЗТ-ийн “Багшийн хөгжлийн алба”-тай хамтран зохион байгуулсан Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын “Багшид мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах журмын сургалт хэлэлцүүлэг 2021.03.24-ны өдөр боллоо. Шинээр гарсан дүрэм журмын хэлэлцүүлэгт сургалтын менежер Л.Энхмаа, сургалтын арга зүйч О.Батцэцэг, Р.Тунгалагтамир нар оролцлоо.