Эцэг эхийн зөвлөл, монгол хэл уран зохиолын багш Б.Байгалмаа нарын хамтран зохион байгуулж буй уралдаанд нийт багш ажилтнууд, оюутан сурагцагчдыг идэвхтэй оролцохыг уриалж байна. АУБ нарыг суралцагчдаа идэвхтэй оролцуулахыг хүсье