2021 ОНЫ НИЙТ АЖИЛТНЫ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Дархан-Уул аймаг дахь Политехник коллеж нь 2021 оны 01 сарын 12,14,19-ны өдрүүдэд ХАБЭА нийт ажилтны сургалтыг А/370 тоот тушаалын 2-р хавсралтын үлгэрчилсэн хөтөлбөрийн дагуу амжилттай зохион байгууллаа.