Боловсролын багц хуулийн төслийн хүрээнд зохион байгуулагдаж буй онлайн хэлэлцүүлэгт 21 аймаг, нийслэлийн 9 дүүрэг, Дархан-Уул аймгийн СӨБ, ЕБС, Их дээд сургууль, Дархан-Уул аймаг дахь Политехник коллеж  болон бусад байгууллагуудын төлөөлөл удирдлага, сургалтын менежер, багш ажилтнууд оролцож санал бодлоо хуваалцлаа.