” Боловсролын ерөнхий хууль ” – ийн шинэчлэлийн ажлын хүрээнд зохион байгуулагдаж буй цахим хэлэлцүүлэгт Дархан-Уул аймгийн. ИДМСК-ийн гишүүн их дээд сургууль, политехник коллежийн төлөөлөл, удирдлагууд хуулийн төслийн шинэчлэлд санал бодлоо солилцон оролцлоо.
Дархан Политехник коллеж,
УУЭХ -ний ПТК,
Дархан Дээд Сургууль,
Дархан-Өргөө ПТК,
ШУТИС-ийн ДаТС,
Дархан ХААИС. Агроэкологи Бизнесийн сургууль,
Мандах Их Сургууль Дархан дахь салбар,
Хүмүүнлэгийн их сургууль Дархан салбар сургууль,
АШУҮИС Дархан салбар,