2020 оны 11-р сарын 17-ны өдөр Ерөнхий эрдмийн тэнхимийн багш нар цахимаар хурлаа зохион байгууллаа. Хуралд 12 багш оролцлоо. Сургалтын арга зүйч хөл хорионы хугацаа сунгагдсантай холбоотойгоор сургалтын үйл ажиллагаагаа цахимаар хэрхэн явуулах ажлын төлөвлөгөө танилцуулж, тулгамдсан асуудлуудаа ярилцаж, ажлын чиг үүрэг өгч ажиллаа. Гэрээсээ гаралгүй дэглэмээ сахиж ажиллацгаая.