Цахим сургалтын талаар:
1. Анги удирдсан багш нар ангийн суралцагчидтай холбогдож, телевизийн хичээл болон мэргэжлийн хичээлээ цахимаар үзэж, тэмдэглэл хөтлөхийг анхааруулж хэлэх
2. Ерөнхий эрдмийн багш нар телевизийн хичээл үзэж, агуулга зөрж байвал хичээл бэлтгэн цахимаар хүргэх, хяналт тавьж ажиллана уу.
3. Мэргэжлийн багш нар албан бичигт дурдсаны дагуу хичээлүүдийг бэлтгэн суралцагчдад хүргэх, хяналт тавьж ажиллана уу.