2020 оны 11 сарын 9-нд Дархан-Уул аймаг дахь Политехник коллежийн багш Ц.Ундармаа 2019-2020 оны хичээлийн жилд заах арга, ур чадвар, судалгаа шинжилгээний ажлаараа хамт олоноо манлайлан, идэвх санаачлагатай ажиллаж Дархан-Уул аймгийн Их, Дээд, Мэргэжлийн Сургуулиудын Консорциумын “Шилдэг багш”-аар шалгарлаа. Багшдаа баяр хүргэж, цаашдын ажилд нь амжилт хүсье.