Номын танилцуулга боллоо.

2020 – 2021 оны хичээлийн жилд шинээр элсэн орсон оюутан суралцагчдын судалж буй мэргэжлийн болон уран зохиолын номыг сурталчлах, суралцагчдын авьяас сонирхлыг төрүүлэх, танин мэдэхүйн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Миний мэргэжил – Миний ирээдүй” мэргэжлийн ном, сурах бичгийн танилцуулгыг анги удирдсан багш нартай хамтарч 2020 оны 10 сарын 20 өдөр зохион байгууллаа. Уг танилцуулгаар 8 мэргэжлийн 120 гаруй суралцагчид оролцсон.