Г.Б.Х.З.Х газрын хүүхдийн эрхийн улсын байцагч А. Мягмаржаргал “Хүрэх-үй” сургалтыг хийлээ.

Дархан – Уул аймаг дахь Политехник коллежийн 1-р курсийн 8-н мэргэжлээр суралцаж буй 170 гаруй суралцагчдад 10 сарын 07 өдөр гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын хүүхдийн эрхийн байцаагч А. Мягмаржаргал ирж “Хүрэх-үй” сургалтыг зохион байгууллаа. Уг сургалтаар хүчирхийлэлтэй хэрхэн тэмцэх, хүчирхийлэлд өртөхгүй байх, хэрхэн өөрийгөө хамгаалах талаар явагдлаа.