Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын дэд сайд С.Зулпхараар ахлуулсан ажлын хэсэг Дархан Политехник Коллежд ажилав.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын дэд сайд С.Зулпхараар ахлуулсан ажлын хэсэг Дархан Политехник Коллежд ажиллаж байна.Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга А.Халиунаа болон холбогдох мэргэжилтнүүд Дархан-Уул аймаг дахь Мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт, үнэлгээ, дүн шинжилгээ хийж байна.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *