Ахмад багшийнхаа гавьяаг алдаршууллаа.

Боловсролын тэргүүний ажилтан, ахмад багш Б.Эрдэнийн Мэргэжлийн боловсролын салбарыг хөгжүүлэх, мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, сургуулийн хүний нөөцийг хөгжүүлэх, сургалтын материаллаг баазыг бэхжүүлэх, хамт олноо олон жил амжилттай удирдан зохион байгуулж сургуулийн хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулсныг үнэлэн сургуулийн “Хүндэт дэвтэр”-т нэрийг нь бичиж алдаршууллаа.