Политехник коллеж Нээлттэй хаалганы өдөрлөг

Дархан-Уул аймаг дахь Политехник коллеж “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-ийг 2019 оны 09 сарын 21 ны өдөр амжилттай зохион байгууллаа.
Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын салбарын үйл ажиллагааг иргэдэд танилцуулж төрийн зарим үйлчилгээг нэг цэгээр хүргэх “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг” улс орон даяар нэгэн зэрэг зохион байгуулагдаж байгаатай холбогдуулан Дархан-Уул аймгийн Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбар ХХҮГ, НДХ. ГБХЗХГ: ЖДҮ-г дэмжих төв Дархан-Уул аймаг дахь МБСБ-ууд оролцлоо
“Дархан 50″ цогцолбор дээр болсон өдөрлөгт 30 гаруй багш ажилтан. 40 гаруй оюутан суралцагчид оролцож 200 орчим иргэнд сургуулийн үйл ажиллагаагаа танилцуулан мэдээлэл өгч сурталчиллаа.