Удирдах зөвлөлийн гишүүд

а. Төрийн төлөөлөл

  1. Т.Ганболд – Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын орлогч
  2. А.Халиунаа – Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны                                                                                                                                                                   -Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын хэлтсийн дарга
  1. Б.Сэрүүнтунгалаг – Дархан-Уул аймгийн Хөдөлмөр халамжийн  үйлчилгээний газрын Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга
  1. Н.Цасчихэр – Дархан-Уул аймгийн Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга
  2. В.Гантулга – Дархан-Уул аймаг дахь Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн багш, ажилтны төлөөлөл

б.Төрийн бус төлөөлөл:

  1. Г.Цэвээнравдан – “Башага” ХХК-ийн захирал
  2. Э.Эрдэнэтуяа  – “Хунт улз” ХХК-ийн захирал
  3. А.Ганболд  – “Дархан цахилгаан засвар” ХХК-ийн засварчин /төгсөгчийн төлөөлөл/
  4. Б.Галбадрах – Дархан-Уул аймаг дахь МСҮТ-ийн Сантехникийн 2а ангийн суралцагч