Дархан-Уул аймаг дахь Политехник Коллежийн түүхэн товчоо

 • 1984

  Барилгын Техник Мэргэжлийн 2-р дунд сургууль

 • 1991

  Мэргэжлийн Сургалт Үйлдвэрлэлийн Төв

  1991

 • 2019

  Политехник коллеж