Техникийн боловсрол олгох сургалт

Техникийн боловсрол эзэмшүүлэх сургалтын агуулга нь суралцагчид технологийн процессийг удирдах, мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд шаардагдах мэдлэг, чадвар, дадал эзэмшүүлж, төлөвшүүлэхэд чиглэнэ.

Индекс

Мэргэжил

Сургалтын хэлбэрСургалтын хугацааСургалтын агуулгын багтаамж
1CF3115-41Сантехникийн техникчӨдөр1.5 жил54-60 багц цаг
3 жил90-96 багц цаг
2IF3434-14Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний техник-технологичӨдөр1.5 жил54-60 багц цаг
3 жил90-96 багц цаг
3IE3139-14Оёдлын техник-технологичӨдөр1.5 жил54-60 багц цаг
3 жил90-96 багц цаг
4IT3512-15График дизайнчӨдөр1.5 жил54-60 багц цаг
3 жил90-96 багц цаг
5CF3112-11Иргэний барилгын техникчӨдөр1.5 жил54-60 багц цаг
3 жил90-96 багц цаг
6SO5141-14Үс заслын технологичӨдөр1.5 жил54-60 багц цаг

Toggle Content goes here