Сургалтын албаны танилцуулга

Дархан-Уул аймаг дахь Политехник коллеж нь сургалтын үйл ажиллагаа явуулж тус сургуулийн сургалтын алба нь:

 • Сургалтын менежер;
 • Техникийн боловсрол олгох сургалт хариуцсан арга зүйч багш;
 • Мэргэжлийн боловсрол олгох сургалт хариуцсан арга зүйч багш;
 • Бүрэн дунд боловсрол олгох сургалт хариуцсан арга зүйч багш;
 • Нийгмийн түншлэл, үйлдвэрлэлийн сургалт хариуцсан арга зүйч;
 • Цахим сургалтын агуулга төлөвлөлт, хөгжүүлэлт, сургалтын нөөц хариуцсан ажилтан;
 • Нийгмийн ажилтан;
 • Номын санч;
 • Тоног төхөөрөмж, цахим сүлжээ, мэдээллийн сан хариуцсан ажилтан;
 • Дотуур байрны 2 багш;
 • Мэргэжлийн тэнхимийн 24 багш;
 • Ерөнхий эрдмийн тэнхимийн 14 багштайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Сургалтын алба нь техникийн боловсролын 6 мэргэжлээр, мэргэжлийн боловсролын 9 мэргэжлээр, мэргэжил олгох 10 мэргэжлээр сургалтын хөтөлбөрийн дагуу мэргэжлийн сургалтын үйл ажиллагааг явуулж байна.