ХӨДӨЛМӨР ХИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЯАМНЫ ХАРЬЯА ДАРХАН-УУЛ АЙМГА ДАХЬ ПОЛИТЕХНИК КОЛЛЕЖИЙН
“ОЮУТНЫ ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР”-ийн  ХҮРЭЭНД ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2020-2021 оны хичээлийн жил
Хэрэгжүүлэх ажил, арга хэмжээ Хугацаа / сар/ Хамрах хүрээ Хариуцах эзэн
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
Зорилт 1. Суралцагчдын амжилттай суралцах үйл явцыг дэмжих, мэргэжлийн ур чадвар нэмэгдүүлэх
1 Ерөнхий эрдмийн хичээлүүдийн “Бага олимпиад” зохион байгуулах 1,2-р курсийн суралцагчид Ерөнхий эрдмийн тэнхим
2 ДУА дахь МБСБ-ын суралцагчдын дунд байгалийн ухааны хичээлийн нэгдмэл олимпиад зохион байгуулах Ерөнхий эрдмийн тэнхим
3 Сургуулийн мэргэжлийн ур чадварын аварга шалгаруулах уралдаан зохион байгуулах Мэргэжлийн тэнхим
4 Дугуйлангийн тайлант өдөрлөг зохион байгуулах Оюутны зөвлөл
Зорит 2. Суралцагчийг бие хүн болгон төлөвшүүлэх, хувь хүний хөгжлийг дэмжих
5 “Шинэ суралцагчдад туслах аян” чиглүүлэх сургалт 1-р курсийн суралцагчид Хөтөч оюутнууд
6 Хувь хүний хөгжил цуврал сургалт 1.2-р курсийн суралцагчид Нийгмийн ажилтан
7 Сэтгэл зүйн сургалт Нийгмийн ажилтан
8 “Чөлөөт цагаа бүтээлчээр ашиглая” уриан дор нөлөөллийн ажил зохион байгуулах Нийт суралцагчид Оюутны зөвлөл
9 “Гэр бүл төлөвлөлт” сургалт 2-р курсийн суралцагчид Нийгмийн ажилтан
10 “Эгшиглэн” урлагийн бага наадам 1-р курс Нийгмийн ажилтан
11 “Монгол бичиг” уралдаан Нийт суралцагчид “Эх хэл” монгол хэл, бичгийн дугуйлан
Зорилт 3. Сурагчийн нийгмийн хамгааллын орчинг сайжруулах, эрүүл мэндийг сахин хамгаалах
12 “Архи тамхины хор хөнөөл, урьдчилан сэргийлэх” сургалт 1-р курсийн суралцагчид Сургуулийн эмч
13 “Сургуулийн орчин, дадлагын сургалтад мөрдөх ХАБЭА-н дүрэм журам ” сургалт ХАБЭА хариуцсан ажилтан
14 “ДОХ-н эсрэг хамтдаа” өдөрлөг Нийт суралцагчид Сургуулийн эмч, Нийгмийн ажилтан, Оюутны зөвлөл
15 “Цахим орчинг соёлтой хэрэглэе” үйл ажиллагаа зохион байгуулах Сургуулийн эмч, Нийгмийн ажилтан, Оюутны зөвлөл
16 “Гамшиг ослын үед үзүүлэх анхны тусламж” сургалт зохион байгуулах Сургуулийн эмч
17 “Охидын эрүүл ахуй” сургалт Эмэгтэй сурагчид Сургуулийн эмч
18 “Сүрьеэгүй ирээдүй” сургалт Нийт суралцагчид Сургуулийн эмч
19 Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, зөвлөгөө Сургуулийн эмч
20 Бие бялдрын түвшин тогтоох сорилд хамруулах Сургалтын алба
21 Намрын спартакиад зохион байгуулах 1-р курсийн суралцагчид Биеийн тамирын багш нар
22 Сургуулийн аварга шалгаруулах сагсан бөмбөгийн тэмцээн Нийт суралцагчид Биеийн тамирын багш нар
23 Сургуулийн аварга шалгаруулах гар бөмбөгийн тэмцээн Биеийн тамирын багш нар
24 100 буудалт даам, шатрын тэмцээн зохион байгуулах Биеийн тамирын багш нар
Судлаач, шинийг санаачлагч, бүтээлч суралцагчдыг дэмжих хөгжүүлэх
25 “Ногоон хөгжилд миний оролцоо” эсээ бичлэгийн уралдаан Нийт суралцагчид Сургалтын алба
26 Мэргэжил сурталчлах өдөрлөг, бүтээлийн үзэсгэлэн Мэргэжлийн тэнхим
27 “Хог хаягдлыг багасгах” нөлөөллийн ажил зохион байгуулах Эрүүл мэндийн зөвлөл
28 “Эко хэрэглээг нэвтрүүлэх” төсөлт уралдаан Эрүүл мэндийн зөвлөл
Төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх
29 Хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох практик сургалт зохион байгуулах 3-р курсийн суралцагчид Сургалтын алба
30 “Ажлын гараа” уулзалт зохион байгуулах Төгсөгчдийн холбоо
31 Түншлэгч байгууллагуудын танилцуулга өдөрлөг зохион байгуулах Нийгмийн түншлэл
Суралцагчдын нийгмийн идэвх оролцоог дэмжих, шагнаж урамшуулах
32 Сайн үйлсийн аян зохион байгуулах Нийт суралцагчид Good volunteer клуб
33 Гадна орчны их цэвэрлэгээ Эрүүл мэндийн зөвлөл
34 “Мод тарих үндэсний өдөр” зүлэгжүүлсэн амралтын талбай тохижуулах Сургалтын алба
35 Сургуулийн Шилдэг тэргүүний суралцагчдыг шагнаж урамшуулах, алдаршуулах Сургуулийн захиргаа
36 Дотуур байрны шилдэг тасаг шалгаруулах Дотуур байрны суралцагчид Сургалтын алба
37 Шилдэг анги, нийгмийн идэвхтэй анги шалгаруулах 1,2-р курсийн ангиуд Сургуулийн захиргаа
Уламжлалт ажлууд
38 Хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн үйл ажиллагаа Нийт суралцагчид Сургалтын алба
39 Соёл хүмүүжлийн ажлын нээлтийн үйл ажиллагаа
40 “Эрдмийн баяр” Мэргэжлийн боловсролын үнэмлэх гардуулах ёслолын үйл ажиллагаа Төгсөгчид
41 Дотуур байрны суралцагчдын “Шинэ жилийн баяр” Дотуур байрын сурагчид
42 Сурагчдын Сүлд модны наадам Нийт суралцагчид
43 Соёл хүмүүжлийн ажлын хаалтын үйл ажиллагаа
Дугуйлан секц, клуб
1 Техник сонирхогчдын клуб Нийт суралцагчид Мэргэжлийн тэнхим
2 “Тархи цэнэглэгч” номын клуб Номын сан
3 Good volunteer клуб Нийгмийн ажилтан
4 Эрүүл мэндийн зөвлөл Сургуулийн эмч
5 Оюутны зөвлөл Нийгмийн ажилтан
6 “Эгшиглэн” дуу бүжгийн чуулга Нийгмийн ажилтан
7 “Гоо урлан” гоо зүйн дугуйлан Үсчний мэргэжлийн багш нар
8 “origami хэрэглээ ” гар урлалын дугуйлан Ерөнхий эрдмийн тэнхим
9 Сагсан бөмбөгийн секц Биеийн тамирын багш нар
10 Гар бөмбөгийн секц
11 “Эх хэл” монгол хэл, бичгийн дугуйлан Монгол хэлний багш нар
12 ” Эврика” физикийн дугуйлан Физикийн багш